Əlaqə: 0124098383

QİYMƏTLƏRİN HESABLANMASI ÜÇÜN TƏLİMAT
ARB TV NOYABR REKLAM QİYMƏTLƏRİ
ARB TV SPONSOR PAKETLƏRİ


%
%
%

Ödəniləcək məbləğ Güzəşt
08:00-18:00 0 0
18:00-00:00 0 0
00:00-08:00 0 0
Toplam endirim hesabatı
08:00-18:00 0 %
18:00-00:00 0 %
00:00-08:00 0 %
Toplam güzəşt məbləğ 0
Güzəşt faizi 0 %
Toplam ödəniləcək məbləğ 0
Qiymətlərə ƏDV daxil deyil